Servei de traducció Deutsch-Català online

[RIIING… RIIING…]
—Servei de traducció online, digui.
—Guten Morgen, voldrrria ferrr un trrraducció Deutsch-Català.
—Sí, com el podem ajudar?
—Qui podrrria trrraduirrr-me “Ich ermutige”?
—Jo incito.
—Perrrò no diu que és online?! Només podrrria dirrr-m’ho in situ?!
 
Enllaç