Mare, ja he trobat feina!

—Mare, ja he trobat feina.
—Ai, fill, no pot ser, amb lo tonto que ets tu! Quina feina fas?
—Tallo i enganxo vídeos.
—Però això no és edició?
—No! I rebel·lió tampoc!
 
Enllaç